درام در مقابل بستر مایع: چگونه برشته‌های مختلف قهوه بر طعم تأثیر می‌گذارند

برشته کردن قهوه هم یک علم و هم یک هنر است و برشته‌کننده‌ها تعداد زیادی از متغیرها را کنترل و تغییر می‌دهند تا بهترین نتایج ممکن را ایجاد کنند – از زمان اولین ترک تا نرخ افزایش (یا RoR).

ادامه مطلب