تاثیر آب در عصاره‌گیری قهوه

هنگامی که به فکر یک فنجان قهوه می‌افتیم، اغلب تمرکزمان بر روی نوع دانه‌های قهوه، روش‌های دم کردن و تجهیزات مورد استفاده است. اما یکی از عوامل مهم‌تر و بسیار موثر در کیفیت قهوه، کیفیت آبی است که برای عصاره‌گیری از دانه‌های قهوه استفاده می‌شود. در این مقاله، به بررسی تاثیر آب بر عصاره‌گیری قهوه و اهمیت استفاده از آب با کیفیت مناسب می‌پردازیم.

ادامه مطلب