سوالات قهوه سرد دم

به عنوان استاد دوره، خوشحالم که به شما کمک کنم. در ادامه 15 سوال چهار گزینه‌ای را درباره این دوره برای شما تدوین خواهم کرد:

1. Cold brew coffee چه است؟
الف) روش استخراج قهوه با استفاده از آب سرد و زمان استخوان
ب) قهوه‌ای که در یخچال نگهداری می‌شود
ج) نوع قهوه‌ای که فقط در فصل سرما مصرف می‌شود
د) روش استخراج قهوه با استفاده از آب گرم و زمان کوتاه

2. Cold brew coffee در چه مدت زمانی استخراج می‌شود؟
الف) 1 تا 2 ساعت
ب) 6 تا 8 ساعت
ج) 12 تا 24 ساعت
د) 48 تا 72 ساعت

3. کدام موارد می‌تواند به cold brew coffee افزوده شود؟
الف) دارچین و پوست لیمو
ب) زعفران و رزماری
ج) زنجبیل و نعناع
د) بادام و پسته

4. Cold brew concentrate چگونه مخزنی نگهداری می‌شود؟
الف) در یخچال تا یک هفته
ب) در ظرف با درپوش تا دو هفته
ج) در محیط معمولی تا یک ماه
د) در فریزر تا شش ماه

5. چگونه می‌توان در cold brew coffee مزه و طعم آن را تغییر داد؟
الف) با افزودن شکر و شیر
ب) با استفاده از دمنوش‌های گیاهی
ج) با افزودن اسانس‌های میوه‌ای
د) با استفاده از عسل و وانیل

6. Cold brew coffee چه عواملی بر روی طعم آن تأثیر می‌گذارند؟
الف) نوع قهوه و میزان استخوان
ب) دمای آب و طول زمان استخراج
ج) روش نگهداری و تعداد قاشق‌های شکر
د) مقدار نعناع و زنجبیل

7. کدام گزینه صحیح است؟ Cold brew coffee به راحتی قابل تهیه است چون:
الف) نیاز به دستگاه قهوه‌ساز ندارد
ب) فقط با استفاده از قهوه خام بدون آب تهیه می‌شود
ج) تنها در فروشگاه‌های قهوه‌فروشی در دسترس است
د) نیاز به آشپزخانه تجهیز شده با تجهیزات حرفه‌ای دارد

8. کدام مرحله برای تمیز کردن تجهیزات استفاده شده در cold brew coffee صحیح است؟
الف) شستشوی تج8. کدام مرحله برای تمیز کردن تجهیزات استفاده شده در cold brew coffee صحیح است؟
الف) شستشوی تجهیزات با آب گرم پس از هر بار استفاده
ب) استفاده از مواد شوینده قوی برای تمیز کردن تجهیزات
ج) خشک کردن تجهیزات با دستمال کاغذی
د) نگهداری تجهیزات در یخچال بدون شستشو

9. چگونه می‌توان cold brew concentrate را طولانی‌تر نگهداری کرد؟
الف) اضافه کردن شکر به concentrate
ب) استفاده از ظروف نگهداری محکم در یخچال
ج) افزودن آب گرم به concentrate
د) استفاده از فریزر برای نگهداری concentrate

10. کدام گزینه درباره تنظیم شدگی قهوه cold brew صحیح است؟
الف) قهوه cold brew همیشه باید ضعیف باشد
ب) میزان تنظیم شدگی بستگی به نوع قهوه و طعم مورد نظر دارد
ج) قهوه cold brew همیشه باید غلیظ باشد
د) تنظیم شدگی قهوه cold brew با زمان استخوان تغییر می‌کند

11. چگونه می‌توان قهوه cold brew را در سفر با خود برد؟
الف) استفاده از ظروف قابل حمل با درپوش مناسب
ب) قهوه cold brew نباید در سفر مصرف شود
ج) استفاده از قاشق‌های شکر برای نگهداری قهوه
د) قهوه cold brew باید گرم حمل شود

12. چگونه می‌توان قهوه cold brew را تغییر داد؟
الف) با استفاده از شیر و شکر
ب) با افزودن مواد مختلف مزه‌دهنده
ج) با استفاده از نوع قهوه متفاوت
د) همیشه قهوه cold brew طعم یکسانی دارد

13. کدام موارد تأثیرگذار بر طعم قهوه cold brew هستند؟
الف) نوع قهوه و زمان استخوان
ب) دمای آب و مدت زمان استخوان
ج) روش نگهداری و میزان قاشق‌های شکر
د) مقدار نعناع و زنجبیل

14. چرا قهوه cold brew برای بسیاری از افراد جذاب است؟
الف) طعم غیرمعمول آن
ب) قهوه cold brew کمتر قند دارد
ج) فقط در رستوران‌های شیک سرو می‌شود
د) تنها در فصلهای سرد سرو می‌شود

15. چرا استفاده از قهوه cold brew آسان است

 

 

البته! به این سوالات پاسخ خواهم داد:

1. Cold brew coffee چه است؟
د) روش استخراج قهوه با استفاده از آب گرم و زمان کوتاه

2. Cold brew coffee در چه مدت زمانی استخراج می‌شود؟
ج) 12 تا 24 ساعت

3. کدام موارد می‌تواند به cold brew coffee افزوده شود؟
ج) زنجبیل و نعناع

4. Cold brew concentrate چگونه مخزنی نگهداری می‌شود؟
ب) در ظرف با درپوش تا دو هفته

5. چگونه می‌توان در cold brew coffee مزه و طعم آن را تغییر داد؟
الف) با افزودن شکر و شیر

6. Cold brew coffee چه عواملی بر روی طعم آن تأثیر می‌گذارند؟
ب) دمای آب و طول زمان استخراج

7. کدام گزینه صحیح است؟ Cold brew coffee به راحتی قابل تهیه است چون:
الف) نیاز به دستگاه قهوه‌ساز ندارد

8. کدام مرحله برای تمیز کردن تجهیزات استفاده شده در cold brew coffee صحیح است؟
الف) شستشوی تجهیزات با آب گرم پس از هر بار استفاده

9. چگونه می‌توان cold brew concentrate را طولانی‌تر نگهداری کرد؟
ب) استفاده از ظروف نگهداری محکم در یخچال

10. کدام گزینه درباره تنظیم شدگی قهوه cold brew صحیح است؟
ب) میزان تنظیم شدگی بستگی به نوع قهوه و طعم مورد نظر دارد

11. چگونه می‌توان قهوه cold brew را در سفر با خود برد؟
الف) استفاده از ظروف قابل حمل با درپوش مناسب

12. چگونه می‌توان قهوه cold brew را تغییر داد؟
ب) با افزودن مواد مختلف مزه‌دهنده

13. کدام موارد تأثیرگذار بر طعم قهوه cold brew هستند؟
ب) دمای آب و مدت زمان استخوان

14. چرا قهوه cold brew برای بسیاری از افراد جذاب است؟
الف) طعم غیرمعمول آن

15. چرا استفاده از قهوه cold brew آسان است؟
چون فقط نیاز به قهوه خام و آب سرد دارید و نیازی به دستگاه قهوه‌ساز ندارید.

فروشگاه
سایدبار
0 علاقه مندی
0 آیتم سبد خرید
حساب کاربری