عنوان دوره: آشنایی با قهوه سرد دم

وضعیت فعلی
ثبت نام نشده
قیمت
رایگان

عنوان دوره: آشنایی با قهوه سرد

بررسی اجمالی دوره:
1. مقدمه ای بر قهوه سرد
آ. تعریف و تاریخچه
ب تفاوت های کلیدی با روش های دم کردن سنتی
ج مزایا و مزایا

2. شناخت علم پشت قهوه سرد
آ. فرآیند استخراج
ب حلالیت ترکیبات قهوه
ج عوامل زمان و دما

3. تجهیزات و مواد تشکیل دهنده
آ. انتخاب دانه های قهوه
ب تکنیک های سنگ زنی
ج کیفیت و نسبت آب
د ظروف دم کردن و فیلترها

4. روش دم کردن دم سرد گام به گام
آ. نسبت مناسب قهوه به آب
ب انواع دستور العمل دم سرد
ج زمان دم کردن و تکنیک های استخراج
د فیلتر کردن و ذخیره سازی کلد دم

5. چشیدن و ارزیابی قهوه دم سرد
آ. تحلیل حسی
ب ارزیابی پروفایل طعم
ج شناسایی متغیرهای دم کردن
د دستور العمل های تنظیم و تنظیم دقیق

6. کوکتل ها و دستور العمل های قهوه دم سرد
آ. موارد مصرف کنسانتره دم سرد
ب ماکت دم سرد و نوشیدنی های الکلی
ج دمنوش ها و افزودنی های کلد دم

7. روندها و نوآوری های قهوه سرد
آ. نیترو کلد دم
ب کلد دم تک منشا
ج مخلوط های دم سرد
د دم کردن سرد در صنعت قهوه تخصصی