ارزیابی دانه سبز

greencoffee

اشتراک بگذارید

Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter
Share on email

دانش ارزیابی و درجه بندی قهوه سبز Arabica

استانداردهای درجه بندی SCAA برای
ارزیابی فیزیکی رنگ سبز
قهوه ها

کتاب

کتاب The Science of Quality

کتاب Espresso Coffee (the science of quality)
توسط متخصصان برجسته فناوری قهوه و با مشورت برخی از بزرگترین تولید کنندگان قهوه در جهان نوشته شده است ، بار دیگر وضعیت شیمی و فناوری قهوه اسپرسو را به طور جامع پوشش می دهد